Werkwijze

U kunt altijd contact opnemen met iKenZo kindercoaching. Verwijzing is niet noodzakelijk.

kindercoaching Lisse, Hillegom, Hoofddorp

Intakegesprek
Eerst vindt een intake-geprek plaats waardoor een helder beeld van de hulpvraag wordt verkregen. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk of de juiste hulp geboden kan worden of dat er doorverwezen wordt naar een andere vorm van hulpverlening (bijvoorbeeld een psycholoog).

Er worden afspraken gemaakt over de te volgen methode en het aantal sessies.
Meestal zijn 2 tot 5 sessies al voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor het kind weer verder kan.
Belangrijk voor een goede begeleiding is;

  • Dat het kind openstaat voor begeleiding en zelf een hulpvraag heeft. (Geen hulpvraag – geen coaching)
  • Dat het traject kortdurend is, waarbij snel resultaten worden geboekt.
  • Dat er openheid tussen alle partijen is.

Het intakegesprek kan in principe telefonisch. Indien het noodzakelijk is om de  hulpvraag uitgebreider te bespreken, vindt de intake in de praktijk plaats.

Coachingssessie
De sessie vindt plaats in de praktijk. U kunt ervoor kiezen om weg te gaan of om in de wachtruimte plaats te nemen. Het is wel belangrijk dat de ouder een keer bij een (deel van) de sessie aanwezig is. Ouders zien wat het coachingstraject inhoudt en kunnen het kind thuis ondersteunen in de gebruikte methodiek. Voorwaarde is wel, dat het niet belemmerend werkt binnen het coachingsproces. Na elke sessie wordt kort geëvalueerd met de ouder.

 

Altijd eerst een arts raadplegen bij twijfel en medisch falen!