MatriXcoaching

… voor mensen van 6 tot 60 jaar!

De MatriXmethode is een manier om jezelf te kunnen coachen. Het is een krachtige en effectieve manier om te leren je eigen problemen op te lossen. Dit gebeurt in kleine stapjes, d.m.v. het stellen van creatieve vragen over de beleving van een probleem.
Coaching is mogelijk bij onder andere; leesproblemen/dyslexie, concentratieproblemen, een vol hoofd, tafels leren, faalangst, slaapproblemen, boosheid, weinig zelfvertrouwen, angsten, AD(H)D etc.

Vol hoofd; van chaos naar orde!
Kinderen, maar ook volwassenen, slaan informatie op verschillende manieren op in hun hoofd. Vaak gaat dit goed, maar er zijn ook kinderen waarbij het minder goed gaat. Zij slaan de informatie op een onhandige manier op en kunnen het vervolgens niet snel en makkelijk terugvinden. Zij hebben daar last van. Dit kan een gevoel van onrust geven of concentratieproblemen veroorzaken. Deze kinderen hebben een ‘vol hoofd’.  Er zit veel informatie in het hoofd, maar ze kunnen het niet terugvinden.

Door middel van MatriXcoaching leert het kind de informatie in het hoofd op een handige manier te ordenen zodat het altijd weer teruggevonden  kan worden. Het gevolg is dat het leren weer beter gaat en ze weer prettiger in hun vel zitten. Met behulp van de Matrixcoaching heeft het kind een handige ordening in het hoofd gemaakt, op de eigen manier.

Het is overigens gebleken dat het ook voor volwassenen heel prettig is om het hoofd ‘op te ruimen’.

Leren hoe te leren …
Een ander probleem is, dat kinderen veel moeten leren, maar niet weten hoe ze het moeten leren.

Nadat er een handige ordening in het hoofd is gemaakt, kan de basisinformatie zoals het alfabet, tafels, getallen, dagen van de week etc. opnieuw opgeslagen worden. Het kind leert handige strategieën om nieuwe informatie op de zelf gekozen plek op te slaan. De coachingsmethode is er op gericht dat het kind het in het vervolg ook zelf kan gaan toepassen.

Emotionele problemen …
Vaak zie je dat emotionele problemen en leerproblemen samen gaan (denk aan faalangst, concentratieproblemen). De MatriXmethode pakt deze problemen aan door de interne beleving ervan te veranderen en te neutraliseren.

Aan veel van onze ervaringen die wij in de loop van ons leven opdoen is een emotie verbonden. Vaak is deze emotie positief, maar als het een negatieve emotie is, hebben we er last van als iets soortgelijks zich weer voordoet.

Met behulp van MatriXcoaching wordt de beleving van een negatieve emotie omgezet in een neutrale/positieve emotie. De persoon bepaalt zelf hoe hij het hebben wil en hoe hij het in de toekomst ook zelf gaat toepassen.

MatriXcoaching werkt ook heel effectief bij enkelvoudige angsten zoals bijvoorbeeld rij-angst, vliegangst of angst voor spinnen.

MatriXcoaching werkt ook bij volwassenen!
Voor meer informatie, bekijk de voorlichtingsfilm (3.35 min)