Faalangstreductietraining SterkerStaan

In maart 2013 start iKenZo kindercoaching met de training ” SterkerStaan”
Deze training wordt in groepsverband gegeven. Het doel is om vanuit de kracht en rust in jezelf, sterk in het leven te staan. Sterker Staan in relatie tot faalangst, pesten, leerproblemen en een positief zelfbeeld.

Kinderen die last van faalangst hebben, zijn weinig zeker van zichzelf. Ze zijn bang om fouten te maken en stellen hoge eisen aan zichzelf. Het effect van de training is; bewustwording, grip op faalangst, verandering in voelen-denken-doen en een positiever zelfbeeld.

Zodra er vier aanmeldingen zijn, spreken we in onderling overleg data en tijdstip af. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van een uur. De training kan ook individueel gevolgd worden.

Reacties zijn gesloten.