Weerbaarheidstraining, huiswerktraining en faalangsttraining

WEERBAARHEIDSTRAINING

iKenZo verzorgt weerbaarheidstrainingen voor kinderen van 6-16 jaar.
Alleen of in een groepje wordt er gewerkt aan:

 • Het vergroten van je zelfvertrouwen
 • Voor jezelf opkomen en nee durven zeggen
 • Je eigen houding ten opzichte van anderen (sterk staan)
 • Vrienden maken en houden
 • Hoe te reageren op het gedrag van anderen
 • Omgaan met negatieve gedachten
 • Omgaan met pesten

 

 FAALANGST-TRAINING

STERKerSTAAN®  is een faalangstreductietraining waarin kinderen leren om sterker in het leven te staan. Sterker staan in relatie tot  faalangst, leerproblemen en zelfbeeld.
Wat is faalangst?
Faalangst is angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. Die angst werkt belemmerend in het functioneren.

Faalangstige kinderen ontwikkelen een bepaald soort denken. Zij denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal en dit bepaalt hun denken. 

Tijdens deze training wordt er gewerkt aan:

 • Een positiever zelfbeeld.
 • Grip op faalangst.
 • Meer zelfvertrouwen.
 • Verandering in voelen, denken en doen.


HUISWERKTRAINING

iKenZo biedt huiswerktraining aan kinderen van de basisschool  en de de middelbare school. Het gaat niet om het geven van bijles maar er wordt gekeken wat voor het kind de beste manier is om succesvol en met ( meer) plezier huiswerk te maken. Daarbij speelt de planning en hoe je je aan de planning kunt houden een grote rol. Daarnaast wordt er gekeken naar handige strategieën om geconcentreerd en gecontroleerd  je huiswerk te maken.